Wednesday, January 27, 2010

Hindi sa sawa na akong mag-blog

Dahil lang siguro sobrang hectic ang nakaraang mga buwan - byahe sa mga bansang hindi pa napupuntahan, byahe sa mga karanasang hindi ko pa napagdaanan. Hindi talaga totoo na only the destination counts. Pwede ka ring bumilang during the trip. Two-way.

Marahil din ay dahil nagkasama-sama ulit kaming pamilya pagkatapos ng walong taon na pagkahiwa-hiwalay. I don't really have to look far to know about the Filipino diaspora. Nasa Cabuyao lang sya.

Pwede rin naman na dahil palaging nariyan ang mga gawaing hindi maiwan.

Siguro din ay may mga bagay lang akong pinagmu-munian. At mga pangyayari na nilalampasan. I like to think that I will come out of them unscathed. Para lang one-night stand.

Pero kahit hindi ka nasugatan, mayroon ka pa ring pag-iisipan.

Para ngang one-night stand.